8/4/2019 Sàn robusta giảm tiền ký quỹ ban đầu

quang cao

Có hiệu lực ngay lập tức ngày 8/4/2019, sàn robusta quyết định hạ tiền ký quỹ ban đầu xuống còn 869$/lô (10 tấn x 1 lô), giảm 11$.

Thường khi sàn kỳ hạn nào tăng tiền ký quỹ, giá sàn ấy có dấu hiệu tăng, và giảm thời chủ yếu theo hướng giảm.

NGUYỄN QUANG BÌNH

(Visited 158 times, 1 visits today)
quang cao

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*