1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

8/4/2019 Sàn robusta giảm tiền ký quỹ ban đầu

Có hiệu lực ngay lập tức ngày 8/4/2019, sàn robusta quyết định hạ tiền ký quỹ ban đầu xuống còn 869$/lô (10 tấn x 1 lô), giảm 11$.

Thường khi sàn kỳ hạn nào tăng tiền ký quỹ, giá sàn ấy có dấu hiệu tăng, và giảm thời chủ yếu theo hướng giảm.

NGUYỄN QUANG BÌNH

(Visited 158 times, 1 visits today)

Trả lời