(8-2-2018) Bình luận về kỹ thuật giá cà phê

Diễn biến giá cửa phiên ngày hôm trước

London:             

1786-18 (1812-1785)                                   1761-9 (1773-1758)

New York:                  

123.30+0.45 (123.90-122.60)                   125.45+0.40 (126.10-124.75)

London nhường bước cho New York lướt lên

London

Giá kỳ hạn robusta London cuối cùng không đứng vững do các nước sản xuất bán nhiều trong khi đầu cơ mua không mấy. Tin các nước sản xuất arabica Nam Mỹ mở rộng diện tích robusta cũng dấy lên lo ngại cho giá robusta.

Về kỹ thuật tuy giảm vẫn còn tích cực. Đóng cửa vẫn khá yên hàn trên mức BQĐ 20 và 50 ngày tương ứng với 1760 và 1738. Hướng tăng 1815 của BQĐ 100 ngày đang chịu thử thách  vì hôm qua đến 1812 lại thụt lùi. Hôm nay hy vọng mức 1815 lại được thử tiếp. Nếu không đạt, tính toán một đoạn có thể giá chỉnh xuống lại. Tuy nhiên cái nhìn riêng của người viết thấy tích cực hơn tiêu cực.

New Yorkiết

Đóng cửa nằm dưới BQĐ 20 ngày là 123.35. Cứ xem như mục tiêu này hoàn thành. Đã có lúc trong phiên chạm 123.90 tức BQĐ 50 ngày nhưng đáng tiếc phải thụt lùi do sức mua của đầu cơ chưa đủ mạnh.

Khuynh hướng trung tính. Kỳ vọng 123.90 và 125.50 vẫn treo lơ lững.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Hits: 34