(5-2-2018) Nét tích cực về kỹ thuật của sàn kỳ hạn robusta

Không như sàn New York giá đóng cửa cuối tuần qua đều nằm dưới các mức bình quân động quan trọng, bức tranh kỹ thuật sàn này chuyển qua tiêu cực và đang cần một tác động nội hay ngoại tại mới có điều kiện xoay chiều.

Ngược lại, giá kỳ hạn robusta chốt tại 1.764 Usd cơ sở giao dịch tháng 03/18 là điểm nằm trên các mức bình quân động 20 và 50 ngày tương ứng với 1.748 và 1.735. Trong tuần, có lúc giá dội xuống 1.726 nhưng nhanh chóng phục hồi. Đó là những nét tích cực có thể thấy trên sàn robusta London.Giá ở mức này đã qua được đỉnh đôi 1.744 lập trước đây nhưng chưa thoát khỏi 1.774 rồi 1.794 (xem hình 2).

Khung dao động hiện hành của sàn này đang được tính trong khu vực 1.744-1.774. Vượt khỏi khung này, nếu theo hướng lên 1.774, London tìm cách lên 1.794. Mức 1.821 (BQĐ 100 ngày) trở thành mức kỳ vọng cho tuần này. Điều kiện tiên quyết để lên mức ấy là sàn kỳ hạn London phải có đóng cửa trên 1.794 Usd.

Hits: 18

quang cao