4-6-2018 Bình luận kỹ thuật giá robusta London cho tuần mới

nguyenquangbinh,thitruongcaphe.net
Cà phê robusta Việt Nam

 

Hình 2

Suốt tuần qua, dù có tin Brazil trở rét, giá kỳ hạn London chỉ chạm đỉnh khu vực 1760-1762 rồi lại quay đầu. Nhìn vào đồ thị trên, London có 5 ngày liên tiếp cố vượt hàng rào 1760-1762 nhưng không lên nổi để đóng cửa cuối tuần còn 1750 Usd/tấn.

Phiên cuối tuần, London đã chạm 1762 cũng là đỉnh của tuần trước, nhưng không đứng được ở đó. Mức 1760/1761 chính là các mức bình quân động (BQĐ) của 20/50 ngày. Không vượt được rào cản để lên 1770 (BQĐ 100 ngày), mất luôn chốt 1760, London tỏ ra yếu về kỹ thuật cho thời gian trước mắt. Nếu như ngày 04/06 mất mốc 1745 (BQĐ 5 ngày), London sẽ càng yếu và dễ về khu vực 1720 (xem hình 2).

Khu vực (+/-) 1720 cũng là một vùng khá cứng. Đã nhiều lần giá London về đấy nhưng rồi lại bật tăng trở lại.

Nếu như chạm 1720, London chọn hướng tăng thì phải vượt 1760/1770, còn nếu chọn hướng giảm, sẽ về 1700 và 1671 (xem hình 2).

Đồ thị thiên về hướng xuống, nhưng biết đâu tin thời tiết Brazil sẽ cứu giá cà phê! Dù sao, các yếu tố kỹ thuật của sàn London đang khá tiêu cực.

Hits: 167

quang cao