(31-1-2018) Thị trường cà phê: Kỹ thuật bất ngờ chuyển qua xấu

Diễn biến giá cửa phiên ngày hôm trước

London:             

1728-29 (1762-1726)                                1717-23 (1746-1716)

New York:                  

122.30-2.65 (125.20-121.55)                   124.65-2.55 (127.40-123.90)

Trong suốt năm tiếng rưỡi đồng hồ tính từ mở cửa, giá hai sàn kỳ hạn cà phê vẫn cò cưa. Càng về cuối diễn biến càng xấu đi. Trên sàn London quỹ đầu cơ RICI thực hiện chuyển tháng cũng làm cho giá tháng 3-2018 chịu áp lực.ía arabica thêm tệ.

Trong khi đó, khối lượng dư bán trên sàn New York nhiều nhưng bất ngờ các quỹ đầu cơ bán ra tiếp, gây thêm sức ép cho London. Đồng Reais Brazil mất giá làm tình hình gía arabica thêm tệ.

New York giao dịch dưới 124 cts/lb và London dưới 1750 tạo cho bức tranh kỹ thuật trở nên không chắc chắn.

Lưu ý hướng kỹ thuật đã chuyển sang tiêu cực.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Hits: 19

quang cao