(3-4-2018) Vị thế kinh doanh: Lượng dư bán còn cao

nguyễn quang bình

Tính đến hết ngày khóa sổ liệt kê thứ Ba hàng tuần, ngày mới nhất là 27-3-2018, vị thế kinh doanh tổng hợp gồm cả kỳ hạn và quyền chọn của các quỹ đầu cơ như sau:

Sàn cà phê chè arabica Ice New York giảm 2.992 lô dư bán để còn 55.978 lô. Kỷ lục cũ của sàn này là 58.970 lô. Như vậy lượng dư bán vẫn còn cao.

Sàn kỳ hạn cà phê vối robusta London cũng tăng thêm 4.602 lô dư bán để đạt 21.601 lô so với 16.999 lô so với tuần trước đó.

PHẠM KỲ ANH

Hits: 88

quang cao