29/10/2018 Bình luận kỹ thuật giá cà phê tuần này (đến 03/10/18)

Nhìn vào đồ thị (hình 2), ta thấy rằng áp lực bán tất toán cho các hợp đồng kỳ hạn và giao sau tháng 11/18 đã qua, đưa giá đóng cửa cuối tuần London vươn khỏi mức tâm lý quan trọng 1700 Usd theo hướng tăng.

Từ ngày 12/10 đến 26/10, sàn robusta London chứng kiến 3 lần tấn công khu vực 1698/1697 nhưng rồi quay lên và vượt khỏi 1700. Cuối tuần trước đóng cửa 1730, đi khá xa so với đáy ‘’ba’’. Như vậy, có thể nói vùng 1697/1698 là khu vực hỗ trợ rất quan trọng, mất các chốt ấy, London sẽ tìm về 1650 rồi 1615. Hơn nữa mức 1699 là điểm gặp bình quân động (BQĐ) 200 ngày. Nên có thể nói 1699/1697 là khu vực nhạy cảm, cần lưu ý khi mất các nút chặn ấy.

Đóng cửa nằm trên các mức BQĐ 100 và 200 ngày là tích cực nhưng nếu không qua khỏi 1747 để tìm các mức kháng cự như 1754/1768 để vượt 1792 nhằm thoát lên trên 1800, giá London dễ đi vào hoạt động tích luỹ trong vùng từ 1700-1752.

Hits: 241