(29-1-2018) Thị trường cà phê: Vị thế kinh doanh của đầu cơ trên hai sàn kỳ hạn

Tính đến hết ngày khóa sổ liệt kê thứ Ba hàng tuần, ngày mới nhất là 23-1-2018, vị thế kinh doanh tổng hợp gồm cả kỳ hạn và quyền chọn của các quỹ đầu cơ đều giảm vị thế dư bán gồm như sau:

Sàn cà phê chè arabica Ice New York tăng cao kỷ lục mới lên 58.970 lô, thêm 3.920 lô dư bán. Kỷ lục 58.883 lô

Sàn kỳ hạn cà phê vối robusta London giảm 7.220 lô còn 15.957 lô dư bán.

PHẠM KỲ ANH

Hits: 22

quang cao