27/8/2019 Niên vụ 2020/21 Ai dám tin Brazil mất mùa!

Vườn robusta Daklak

Theo một mẫu tin của Reuters ra ngày hôm qua 26/7/19 nói rằng có đến 19 doanh nghiệp sản xuất cà phê Brazil đồng ký vào một biên bản trong đó cả HTX lớn nhất thế giới Cooxupé tuyên bố Brazil năm sau mất mùa cà phê! Năm 2020 nước này đi vào chu kỳ năm được vì năm 2019 đã mất chỉ còn gần 60 triệu bao (bao x 60 kg).

Họ cho rằng thời tiết trong quá trình vừa qua không thuận lợi! Thật ra, đến tháng 10 hàng năm, Brazil vào mùa mưa, các chuyên gia đánh giá sản lượng và dân thường mới đoán được sản lượng năm sau thế nào. Nay thì quá sớm nếu không nói là quá vội vàng.

Cũng có thể thông cảm rằng giá trên 2 sàn kỳ hạn hiện nay quá thấp, ước vọng giá tăng của nông dân cà phê Brazil và cả thế giới là điều đáng trân trọng.

Nhưng, hãy thận trọng vì một khi giá tăng, Brazil bán ra ào ạt, như đợt sương muối vừa qua, một anh lên mạng chiếu đoạn clip cây cháy đen thùi lùi…nhưng chỉ là bên ngoài! Đồng lúc đó Brazil bán cực mạnh và…giá suy sụp cho đến nay.

Cho nên, cần rất thận trọng với những bản tin như thế. Có thể các đồng nghiệp Brazil muốn có một đợt giá được đẩy lên và bán mạnh…

Bạn theo đà để bán hay mua trữ…rồi ôm nợ thì tuỳ bạn. Nhưng có thể sẽ có những đợt tăng bất ngờ trên 2 sàn kỳ hạn cà phê. Và đó chính là cơ hội đấy!

NGUYỄN QUANG BÌNH

Hits: 503

quang cao