(26-6-2018) Nhận định kỹ thuật giá cà phê giữa phiên

Lưu ý rằng New York với 60.406 lô dư bán, đang vào vùng “bán quá mức” tức cần hiệu chỉnh để điều tiết vốn lại của đầu cơ. Nhưng thái độ hôm qua đầu cơ vẫn không mấy tích cực mua mà cứ đi xà quần. Có lẽ họ đang chơi trò “bán London mua New York” ở hậu trường. Dù muốn hay không, cần lưu ý điểm này.

Các mức chắn dưới quan trọng 114.95 / 113.40 / 110. Do đang bán quá mức, có thể có điều chỉnh. Nói về kỹ thuật không mà thôi, các mức chắn trên NY 119.70 / 122.90 / 127.15.

New York 9/18 khung dao động (hẹp) 117.80-115.8 (rộng) 118.90- 115.00.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Hits: 186

quang cao