26/4/2019 Giá hai sàn cà phê phục hồi nhưng chưa đủ mạnh

26/4/2019 Giá hai sàn cà phê phục hồi nhưng chưa đủ mạnh

-London

1390-1 (1398-1369)      1408-1 (1415-1388)

-New York

93.35+1(94-91.3)        95.75+0.95(96.4-93.85)

Tiền tệ: DX/USD 98.16 (-)  BRLUSD 3.95 (+)  

-Giá cách biệt A vs R: tháng 7 vs 7 =30.3.

NHẬN ĐỊNH CHUNG THÁNG 7/19:

Một phiên thể hiện mua bán giá cách biệt rất rõ. NY làm như muốn đảo chiều từ giảm đến tăng, nhưng có lẽ nên nói vì mua bán giá cách biệt mà buộc NY tăng, trong LDN chờ cơ hội khác.

Qua ngày thông báo giao hàng đầu tiên của tháng 5/19 LDN, sức bán giảm, giá phục hồi được xem là chuyện thường tình. Tăng bền vững hay không, lại nằm ở chỗ khác.

26/4/2019 Giá hai sàn cà phê phục hồi nhưng chưa đủ mạnh

-London

1390-1 (1398-1369)      1408-1 (1415-1388)

-New York

93.35+1(94-91.3)        95.75+0.95(96.4-93.85)

Tiền tệ: DX/USD 98.16 (-)  BRLUSD 3.95 (+)  

-Giá cách biệt A vs R: tháng 7 vs 7 =30.3.

NHẬN ĐỊNH CHUNG THÁNG 7/19:

Một phiên thể hiện mua bán giá cách biệt rất rõ. NY làm như muốn đảo chiều từ giảm đến tăng, nhưng có lẽ nên nói vì mua bán giá cách biệt mà buộc NY tăng, trong LDN chờ cơ hội khác.

Qua ngày thông báo giao hàng đầu tiên của tháng 5/19 LDN, sức bán giảm, giá phục hồi được xem là chuyện thường tình. Tăng bền vững hay không, lại nằm ở chỗ khác.

Hoạt động tiếp quản giá trên LDN của tháng 7 trên tháng 5 xem như hoàn thành. Bây giờ khu vực 1366-1370 chính là vùng hỗ trợ rất mạnh. Mất nó với một đợt bán mạnh trên sàn để đóng cửa dưới 1366, giá còn đi thêm chừng 40$.

Thu hoạch robusta tại Brazil đã bắt đầu.  

NGUYỄN QUANG BìNH

0949393283

Lưu ý bạn không được quyền trích đăng bài vở trên trang này vì đã có bản quyền. Muốn trích đăng, chép lại, mong bạn lịch sự xin phép tác giả. Một khi trích đang, sao chép, nhất thiết phải ghi nguồn và tên tác giả.

Mọi thắc mắc về nội dung bài và các vấn đề thị trường cà phê, xin gọi cho điện thoại theo số 0949393283, xin lỗi không sử dụng tin nhắn và hội thoại trên bất kỳ MXH nào. 

Hoạt động tiếp quản giá trên LDN của tháng 7 trên tháng 5 xem như hoàn thành. Bây giờ khu vực 1366-1370 chính là vùng hỗ trợ rất mạnh. Mất nó với một đợt bán mạnh trên sàn để đóng cửa dưới 1366, thì có thể giá còn đi thêm chừng 40$.

Thu hoạch robusta tại Brazil đã bắt đầu.  

NGUYỄN QUANG BìNH

0949393283

Lưu ý bạn không được quyền trích đăng bài vở trên trang này vì đã có bản quyền. Muốn trích đăng, chép lại, mong bạn lịch sự xin phép tác giả. Một khi trích đang, sao chép, nhất thiết phải ghi nguồn và tên tác giả.

Mọi thắc mắc về nội dung bài và các vấn đề thị trường cà phê, xin gọi cho điện thoại theo số 0949393283, xin lỗi không sử dụng tin nhắn và hội thoại trên bất kỳ MXH nào. 

Hits: 218

quang cao