(25-3-2018) Vị thế kinh doanh: Đầu cơ tạo kỷ lục dư bán mới trên sàn New York

Tính đến hết ngày khóa sổ liệt kê thứ Ba hàng tuần, ngày mới nhất là 20-3-2018, vị thế kinh doanh tổng hợp gồm cả kỳ hạn và quyền chọn của các quỹ đầu cơ như sau:

Sàn cà phê chè arabica Ice New York tăng mạnh dư bán lên mức kỷ lục mới là 59.610 lô, tăng 2.628 lô. Kỷ lục cũ của sàn này là 58.970 lô.

Sàn kỳ hạn cà phê vối robusta London cũng tăng thêm 5.172 lô dư bán để đạt 16.999 lô so với 11.827 lô tuần trước đó.

PHẠM KỲ ANH

Hits: 399