(24-1-2018) Bình luận kỹ thuật giá cà phê

Diễn biến giá cửa phiên ngày hôm trước

London:             

1749-18 (1774-1741)                                1734-17 (1756-1729)

New York:                  

120.95-1.60 (122.40-120.50)                   123.40-1.60 (124.80-123.00)

London

BQĐ 20 và 50 ngày tại 1733 và 1742, giá đóng cửa hôm qua 1749 cao hơn, vẫn còn tích cực và hy vọng giá quay lại phía cao. Mức kỳ vọng là 1837 tức BQĐ 100 ngày. London phải vượt qua 1794 mới thực sự “cầu tiến”.

Khuynh hướng trung tính đến tích cực. Ở khu vực này, chỉ còn 7 USD sẽ mất mốc BQĐ 50 ngày nên cũng khá rủi ro. Nhưng do mấy ngày liền vẫn còn kiên trung nằm trên BQĐ 50 ngày, niềm tin tăng của giới kinh doanh trên thị trường vẫn còn mạnh.

Bao lâu đóng cửa dưới 1744, đó là dấu hiệu đợt tăng chỉnh tạm thời hoàn thành và sẽ có đợt xuống. Hiện nay, nhìn vào các thông số kỹ thuật, có thể nói rằng đột xuống từ 1794 là đợt chỉnh để tăng.

New York

Đồng BRL yếu là New York chạy theo.

Khuynh hướng càng tiêu cực và mục tiêu về lại 118.30 chưa thay đổi dù biết rằng  hiện nay các quỹ đầu cơ tài chính NY đang còn giữ lượng dư bán cao vô địch.

Mức tăng nếu điều chỉnh xảy ra: 123/125/127.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Hits: 29

quang cao