(23/9/2018) Tiêu thụ cà phê thế giới vượt 162 triệu bao trong niên vụ 2017/18

Ước tính tiêu thụ cà phê thế giới trong niên vụ 2017/18 đạt 162,116 triệu bao loại 60kg. Nếu đúng, đó là mức tiêu thụ kỷ lục, tăng 2% so với niên vụ trước vốn đạt 158,901 triệu bao.

Nếu tính từ niên vụ 1990/91 bấy giờ tiêu thụ cà phê thế giới chỉ đạt 90,28 triệu bao thì tỷ lệ tăng trưởng tiêu thụ cà phê thế giới là 2%/năm, tăng gần 80% trong năm nay.

Trong 4 năm qua, tiêu thụ cà phê thế giới lần lượt là:

-151,954 triệu bao trong niên vụ 2014/15;

-155,876 triệu bao trong niên vụ 2015/16;

-158,901 triệu bao trong niên vụ 2016/17 và

-162,116 triệu bao trong niên vụ 2017/18, theo Tổ chức Cà phê Thế giới (ICO).

Báo cáo ICO cũng cho biết mức tăng tiêu thụ cà phê đáng kể trong niên vụ 2017/18 chủ yếu từ Nam Mỹ với 26,974 triệu bao, tăng 3,3% so với niên vụ trước và một phần do tăng trưởng đáng kể từ Brazil. Các khu vực khác của thế giới, tiêu thụ cà phê lần lượt là 52,322 triệu bao tại châu Âu, tăng 0,5% so với niên vụ 2016/17; 35,8 triệu bao tại châu Á và châu Đại dương (tăng 3%); 30,344 triệu bao tại Bắc Mỹ (tăng 2,6%); 11,356 triệu bao tại châu Phi (tăng 1,6%); và 5,319 triệu bao tại Mê-hi-cô và Trung Mỹ (tăng 1,7%).

Báo cáo ICO cho biết ước tính tiêu thụ cà phê thế giới trong niên vụ 2017/18 cao hơn 3,555 triệu bao so với sản lượng cà phê thế giới vốn đạt 158,560 triệu bao. Ở niên vụ trước (2016/17), sản lượng cà phê thế giới cao hơn 146 ngàn bao so với tiêu thụ cà phê thế giới. Ở các niên vụ 2014/15 và 2015/16, tiêu thụ cà phê thế giới đều vượt sản lượng cà phê thế giới lần lượt là 3,395 và 2,315 triệu bao.

Nguồn Coffee-online.net

Hits: 104