(13-1-2018) Bàng quan với tăng trưởng

Muốn xây dựng thương hiệu cà phê nước nhà nhưng không tìm cách làm quen và đi cùng với các thương hiệu tại các nước tiêu thụ, gắn liền với chuỗi giá trị của người mua, thì có khác gì là lời hô hào suông!