(17-1-2018) Bình luận kỹ thuật giá cà phê robusta London

Diễn biến giá cửa phiên ngày hôm trước

London:             

1727-2 (1738-1723)                                1723-2 (1732-1719)

New York:                  

120.45-1.80 (121.85-119.85)                   122.95-1.75 (124.35-122.35)

London muốn vượt nhưng bị New York phá rối.

LONDON

Vượt khỏi 1735 chạm 1738 tưởng lên được nữa nhưng sức bán từ các nước xuất khẩu và lực trì của một sàn New York yếu kéo London xuống lại. Tuy nhiên đóng cửa vẫn ở 1727. Như vậy, London lại có thêm một ngày giao dịch theo hướng tích lũy.

Rõ ràng tích lũy để chọn đường hoặc lên hay xuống. Hôm qua, mức 1735 được phá tìn hướng tăng cho London nhưng không được. Dù sao đó là một cố gắng. Thị trường đang chờ vượt lại 1738 để thoát lên 1745. Nếu được như thế khả năng lên cao hơn là có thể.

Khuynh hướng trung tính. Liên tục nhiều ngày nay cố chạm 1735 thì hôm qua London đã chạm . Hướng chạm tiếp 1745 để lên 1770.

Hướng xuống 1715/1700. Như đã nói do mới tạo đáy đôi 1672/1676, London nay rất lì lợm và muốn nằm trên 1700 cho đến khi có một chất xúc tác đẩy nó xuống mạnh. Bây giờ thì chưa.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Hits: 25