(16-1-2018) Thị trường cà phê: Dao động yếu do London không có New York

Diễn biến giá cửa phiên ngày hôm trước

London:             

1729+1 (1733-1723)                                1725+1 (1729-1719)

New York:                  

122.25-0 (123.25-120.90)                        124.70-0 (127.95-125.75)

Hoạt động một mình, thị trường vắng lặng, London dao động rất yếu, trong khung 10$.

Kỹ thuật giá hai sàn chưa có gì thay đổi: London tích lũy, New York yếu. Ở trong giai đoạn giao dịch cầm chừng này, ai chơi hàng giấy không nên tham gia vì rất rủi ro, chỉ làm mồi cho nhà cái.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Hits: 20

quang cao