(16-1-2018) Bình luận kỹ thuật giá arabica New York

Dù chỉ số USD rớt mạnh, dù London vững, New York kiên quyết đi xuống. Đến đây đã mất hết các chốt quan trọng như BQĐ 20 ngày tại 124.20, 50 ngày tại 126.10 và 100 ngày tại 129.55.

Lại có tin lượng dư bán của vị thế kinh doanh thuộc nhóm đầu cơ cũng giảm, nên khả năng bán ra vẫn chưa cạn dù những ngày qua bán ra rất nhiều.

Giá ngày 12/01 đã có lúc sụp quá mức chắn dưới 121.50 để chạm 120.90 (đáy của ngày đó) nên khả năng về lại 118.30 cần theo dõi một cách nghiêm túc.

Khuynh hướng tiêu cực, giá liên tục đòi xuống nên đà xuống chưa dứt. Khả năng chạm quanh 120 đã xảy ra (120.90) nên 118 là mục tiêu trước mắt.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Hits: 32