(15-2-2018) Bình luận kỹ thuật giá cà phê trước mở cửa

Diễn biến giá cửa phiên ngày hôm trước

London:             

1811+5 (1821-1808)                                1782+4 (1791-1780)

New York:                  

122.80+0.05 (123.10-120.90)                   125.10+0.05 (125.35-123.15)

London

Giá đóng cửa thu về dưới 1811, tức chưa qua được 1814/1818 nhưng lại lập đỉnh mới 1821. Nhìn vào hoạt động giá London, hôn qua có đỉnh và đáy cao hơn, đó là điều tích cực thấy rõ.

Tuy nhiên dựa trên đóng cửa, London vẫn chưa cho phép quá 1814 để vững thêm niềm tin giá tăng nữa. Dù sao đó cũng là một cố gắng. Cách ngập ngừng phiên hôm qua làm cho ta cẩn thận hơn vì sức mua có thể mất đà khi nào không biết.

New York

Giá hoạt động hoàn toàn trong khung cũ. Dù nói lượng dư bán của các quỹ đầu cơ nhiều, họ vẫn muốn ôm khư chưa chịu bung để mua. Điều đó làm cho giá một mặt khó giảm sâu, mặt kia ngược lại vẫn không tăng mạnh.

New York khi xuống 121.40, khả năng sẽ chúi xuống lại 120.55 và 118.30. Tuy nhiên nếu vượt được 126.50 tình hình hình sẽ khác nhiều.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Hits: 27

quang cao