(13-6-2018) Tăng giảm thay phiên, giá cà phê chưa rõ hướng

Diễn biến giá của phiên ngày hôm trước

London             

1729-6 (1741-1727)                       1715-8 (1727-1712)

New York:                  

117.35+0.25 (117.95-116.75)           119.50+0.30 (120.05-118.85)

Giá cách biệt giữa sàn NY với LDN A với R là 38.92 cts/lb (+)  – USDX 93.80 (+)    – BRLUSD 3.72 (-)

Tồn kho cà phê châu Âu (ECS) tính đến cuối tháng 4-2018 đạt 671.678 tấn, tăng 3,2% so với 650.944 tấn của tháng 3-2018. Tuy nhiên so với cùng kỳ năm 2017 giảm 17.038 tấn hay 2,47%, bấy giờ là 688.716 tấn.

Giá London đóng cửa -6 chốt 1729. Chưa có dấu hiệu muốn xuống nhưng cũng không thấy muốn lên. Trong khi đó, New York tăng nhẹ (+0.25) nhưng vẫn chưa khẳng định hướng tăng một cách rõ nét.

Nguyễn Quang Bình

Hits: 110

quang cao