(11-7-2017) Bình luận nhanh: Nước đi kỳ lạ của sàn robusta

Sàn New York giảm 0.30 chốt 128.60 cts/lb. Cấu trúc giá yếu vì không vượt  131.30. Cò cưa và chỉ giảm 0.30 cts/lb, hãy nhìn đó là một yếu tố tích cực nhờ các quỹ đầu cơ còn giữ vị thế dư bán lớn.

Sàn London mất 2103, có khi mất đến 40$ nhưng rốt cuộc lên lại chốt mức 2100$. Nay mức bình quân động 200 ngày dời lên 2104$. Nằm tại 2100, quá gần để được “hít lên” nếu New York mạnh. Mức này gây khó chịu cho người tham gia vì ở đoạn lưng chừng. London phiêu hơn New York.

London thay đổi “số phận”: tăng nếu vượt qua 2177, giảm nếu xuống dưới 2064.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Nhận định kỹ thuật trên là góc nhìn riêng của người viết về hoạt động giá kỳ hạn trên các sàn cà phê, chỉ dùng  để tham khảo. Tác giả không sử dụng nó cho bản thân/cho người khác vì bất kỳ một mục đích kinh doanh kỳ hạn, hàng thực hoặc một sản phẩm dịch vụ kinh doanh nào. Kỹ thuật thị trường thường là một suy nghĩ và nhận định tức thời và ngắn hạn chứ không có ý định áp dụng cho dài hơi.

Hits: 25