11/12/2018 Vị thế kinh doanh của đầu cơ trên 2 sàn cà phê

Tính đến hết ngày khóa sổ liệt kê thứ Ba hàng tuần, ngày gần nhất là 4-12-2018, vị thế kinh doanh tổng hợp gồm cả kỳ hạn và quyền chọn của các quỹ đầu cơ như sau:

Sàn cà phê chè arabica Ice New York vẫn giữ vị thế dư bán mức 36.798 lô trong tổng dư bán của các nhà đầu cơ trên sàn là 48.545 lô dư bán. Kỷ lục lượng dư bán trên sàn NY là 113.412 lô.

Sàn kỳ hạn cà phê vối robusta London cũng quay mạnh sang dư bán sau khi có một tuần đã trở về dư mua. Nay London có lượng dư bán là 2.682 lô.

Phạm Kỳ Anh

Nên đọc thêm:

-1/12/2018 Vị thế kinh doanh của các quỹ đầu cơ trên 2 sàn cà phê

Hits: 100

quang cao