11/10/2020 Chỉ số giá trị Usd (DXY) rơi về thế yếu

Chỉ số giá trị đồng Usd (DXY) đã cố gắng vươn lên tìm các mức kháng cự vùng trên như đều thất bại trong suốt tháng 9/2020 vừa qua. Giới đầu tư đang lo xu hướng đi xuống của DXY trong tháng 10 này.

Đó là cái nhìn chung về kỹ thuật. Còn thông tin chính quyền Trump và Quốc hội do đảng Dân chủ đối lập nắm giữ có thể sẽ đạt một thỏa thuận về gói hỗ trợ tài chính lại càng kích thêm để DXY xoay về thế yếu.

Thật vậy, DXY đã có một phiên cuối tuần 9/10/2020 về mức thấp nhất tính từ cả tháng nay. Yếu tố kỹ thuật và chương trình hỗ trợ tài chính đang bàn thảo giữa đảng (1,8 ngàn tỷ Usd phie Cộng hòa và 2,2 ngàn tỷ phía Dân chủ) có thể làm cho DXY trong tháng 10 này xấu đi.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng một khi DXY quay lên khu vực 94-94,20 điểm, đấy là điểm hóa giải các tiêu cực của DXY.

Còn nhìn chung, không vượt qua khỏi khu vực ấy, khả năng DXY đi về vùng thấp.

Xu hướng chung là một khi DXY yếu, giá hàng hóa thương phẩm trong đó có cà phê thường đi lên.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Hits: 24