(10-1-2018) Thị trường cà phê: Giá kỳ hạn đảo chiều tăng khỏe!

Diễn biến giá cửa phiên ngày hôm trước

London:             

1724+38 (1734-1672)                                1726+34 (1730-1678)

New York:                  

125.15+0.00 (125.30-122.60)                 127.55+0.05 (127.80-125.05)

Giá hai sàn cà phê đảo chiều tăng mạnh. Sàn London dẫn dắt thị trường.

Sụp xuống dưới 1676 và chạm đáy mới 1672, London thấy chưa muốn sống với giá thấp, vùng bật dậy  và cuối phiên tăng 38$ chốt 1724$ sau khi chạm đỉnh trong ngày 1734$.

Giá New York không mạnh như thế và đóng cửa ở mức không đổi so với hôm trước 125.15 cts/lb nhưng cũng vực lên từ đáy 122.60.

Nhận định mới đây của nhà môi giới trên sàn ABN Amro cho rằng giá mới đây xuống do thị trường tin Việt Nam được mùa cà phê 2017-18, còn Brazil vào chu kỳ năm mất cho đến tháng 6-2018. Tuy nhiên nhu cầu tiêu thụ tăng nên giá có thể được hỗ trợ cho đến khi thị trường lập được con số ước báo sản lượng Brazil niên vụ 2018/19. Niên vụ ấy, Brazil lại vào chu kỳ được.

Nhưng theo nhận định của Cepea, 2018/19 Brazil vào chu kỳ được mùa và sản lượng có khi cao hơn 2016/17. Nên “giá nội địa và xuất khẩu năm 2018 có thể chịu áp lực”.

Hãng môi giới Citi lại cho rằng sản lượng cà phê thế giới 2017/18 chừng 152,5 triệu bao, giảm 1,4 triệu bao do vụ mùa Brazil nhỏ nhưng Việt Nam to. Tỷ trọng cà phê arabica và robusta trong các cân cung cầu là 60-40. Citi ước giá New York năm nay bình quân 135 cts/lb và năm 2019 ổn định hơn.

Nhà môi giới Commerzbank lại cho rằng giá cà phê năm nay chắc sẽ khá hơn cuối năm trước. Họ ước giá London bình quân 1900$ và New York 145 cts/lb. Sở dĩ ngân hàng này cho giá cao vì thấy xuất khẩu 2 nước Brazil và Việt Nam giảm.

Còn Goldman Sachs lại ước trên sàn New York giá 3 tháng tới 135 cts/lb, 6 và 12 tháng 140 cts/lb.

Rabobank ước sản lượng Brazil 2018/19 đạt 42,4 triệu bao arabica và 16,6 triệu bao robusta. Niên vụ 2017/18 của Việt Nam 28,7 triệu bao.

Societe Generale lại cho rằng sản lượng cà phê thế giới 2017/18 là 93,6 triệu bao arabica và robusta 62,8 triệu, trong khi 2018/19 99,8 triệu và 64,8 triệu. Trong niên vụ 2017/18 robusta thiếu 4,8 triệu bao như dư 2,6 triệu bao arabica. Trong khi đó niên vụ 2018/19 robusta thiếu 3,4 triệu bao nhưng thừa arabica 6,3 triệu bao. Nên nhận định của hãng này cho rằng giá arabica sẽ yếu hơn robusta. Họ đoán giá arabica mức cao trong khu vực 135-145 cts/lb mức thấp trong chừng 110-120 cts/lb.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Hits: 138

quang cao