(16-1-2018) Thị trường cà phê: Dao động yếu do London không có New York

Diễn biến giá cửa phiên ngày hôm trước London:              1729+1 (1733-1723)                                1725+1 (1729-1719) New York:                   122.25-0 (123.25-120.90)                        124.70-0 (127.95-125.75) Hoạt động một mình, thị trường vắng lặng, London dao động rất yếu,…