(6-1-2018) Thị trường cà phê: Một tuần chưa thấy giá đi đâu

Diễn biến giá cửa phiên ngày cuối tuần 5-1-2018 London:              1724-4 (1736-1721)                                1731-3 (1742-1728) New York:                   128.45-1.10 (129.55-127.90)                 130.75-1.15 (131.85-123.30) Giá cà phê trên hai sàn kỳ hạn đã bùng phát tăng…