15-12-2018: Bình luận về kỹ thuật giá cà phê

Diễn biến giá cửa phiên ngày hôm trước London:              1743+31 (1747-1715)                                      1740+27 (1744-1711) New York:                   120.30+0.20 (121.30-119.80)                122.45+0.20 (123.40-122.05) Giá cách biệt A với R: 41.37 cts/lb Real BRL 3,34 ăn 1…