14-12-2018: Bình luận về kỹ thuật giá cà phê

Kỹ thuật tích cực dù bức tranh chung còn rất yếu. Nên hiểu rằng hôm qua giá tăng là một cú đảo chiều ngoạn mục, đặc biệt vượt khỏi 1700 là một gợi ý chỉnh kỹ thuật để vươn lên 1730/1750.